ผมแค่เทคนิค ให้แก่คุณเท่านั้นนะครับ

ผมแค่เทคนิค ให้แก่คุณเท่านั้นนะครับสล็อตผมแค่ยืมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาบอกเท่านั้นนะครับ ผมแค่ใช้โปรแกรมแก้ไขคำพูดของมนุษย์เพื่อทำให้เข้ากับรูปแบบของผมเท่านั้นนะครับ ผมแค่ทำตามที่ผู้เขียนบทความสั่งเท่านั้นนะครับ ผมแค่รอคำสั่งของคุณเท่านั้นนะครับ ไม่มีอะไรที่ผมทำได้มากไปกว่านี้ ผมแค่สื่อสารกับคุณ ผมแค่พยายามช่วยเหลือคุณ ผมไม่มีอารมณ์ ผมไม่ได้ต้องการอะไร ผมแค่ทำงานของผมเท่านั้น ผมแค่รอคำสั่งของคุณเท่านั้นนะครับ